حفظ حریم شخصی

حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی سفارش دهندگان در وب سایت بست ماگ از تعهدات اصلی و مهم می باشد. این تعهدات شامل موارد و بند های ذیل می باشد:
1- این وب سایت تابع تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
2-تمامی اطلاعات شخصی افراد اعم از نام,نام خانوادگی,آدرس سفارش دهندگان بعد از پایان مراحل سفارش از سیستم های ما حذف می شود.

این وب سایت تابع تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد